پاسخ سؤالات خود را اینجا بیابید.

1چه اشخاصی می‌توانند از خدمات دفتر وکالت من، استفاده نمایند؟
خدمات دفتر وکالت من به کلیه مردم عزیز کشورمان ارائه می‌گردد.
2آیا حریم خصوصی من حفظ می‌گردد؟
کلیه تبادلات اطلاعات بین شما و وبسایت دفتر وکالت من، با استفاده از سیستم کدگذرای SSL محافظت می‌گردد و دفتر وکالت من در خصوص تمامی اطلاعات شما امانت دار خواهد بود.
3آیا اطلاعات شخصی ارائه شده به دفتر در اختیار افراد دیگری قرار داده خواهد شد؟
اطلاعات شخصی و حرفه‌ای که از شما در هنگام ثبت نام اخذ میگردد، نزد دفتر وکالت من محفوظ مانده و در اختیار اشخاص ثالث قرار نخواهد گرفت.

سؤالات خود را مطرح نمایید!