۷ آذر ۱۳۹۵
دفتر وکالت من, اجاره دفتر وکالت, اجاره, اجاره دفتر, دفتر وکالت, وکیل, دفتر وکیل, دفتر, اجاره دفتر وکیل, موسسه حقوقی, دفتر حقوقی, من, وکیل من, وکالت من, رئیس قوه قضاییه, همکاری با رسانه های معاند، معاونت در جرم و قابل پیگرد است, دستگاه قضایی, پروانه, پروانه وکالت, تمدید, تمدید پروانه, تمدید پروانه وکالت, تمدید اینترنتی پروانه, تمدید اینترنتی, تمدید اینترنتی پروانه وکالت, برگ دادخواست, برگ دادخواست به دادگاه نخستین, دادگاه, نخستین, دادخواست, برگ, تقدیم دادخواست, فرم خام برگ دادخواست, نمونه فرم ارائه دادخواست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی, نمونه فرم ارائه دادخواست, ارائه دادخواست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی, خدمات الکترونیک قضایی, نمونه فرم ارائه دادخواست, خدمات الکترونیک قضایی, الکترونیک قضایی, خدمات قضایی

نمونه فرم ارائه دادخواست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

در راستای تسریع کار همکاران محترم به هنگام طرح دعوی و تقدیم دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفتر وکالت من نمونه فرم ارائه دادخواست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را منتشر کرد.
۷ آذر ۱۳۹۵
دفتر وکالت من, اجاره دفتر وکالت, اجاره, اجاره دفتر, دفتر وکالت, وکیل, دفتر وکیل, دفتر, اجاره دفتر وکیل, موسسه حقوقی, دفتر حقوقی, من, وکیل من, وکالت من, رئیس قوه قضاییه, همکاری با رسانه های معاند، معاونت در جرم و قابل پیگرد است, دستگاه قضایی, پروانه, پروانه وکالت, تمدید, تمدید پروانه, تمدید پروانه وکالت, تمدید اینترنتی پروانه, تمدید اینترنتی, تمدید اینترنتی پروانه وکالت

فرم خام برگ دادخواست به دادگاه نخستین

در راستای تسریع کار همکاران محترم به هنگام طرح دعوی و تقدیم دادخواست، دفتر وکالت من فرم خام برگ دادخواست به دادگاه نخستین را منتشر کرد.
۲ آذر ۱۳۹۵
دفتر وکالت من, اجاره دفتر وکالت, اجاره, اجاره دفتر, دفتر وکالت, وکیل, دفتر وکیل, دفتر, اجاره دفتر وکیل, موسسه حقوقی, دفتر حقوقی, من, وکیل من, وکالت من, رئیس قوه قضاییه, همکاری با رسانه های معاند، معاونت در جرم و قابل پیگرد است, دستگاه قضایی, پروانه, پروانه وکالت, تمدید, تمدید پروانه, تمدید پروانه وکالت, تمدید اینترنتی پروانه, تمدید اینترنتی, تمدید اینترنتی پروانه وکالت

قابل‌توجه همکاران محترمی که به‌تازگی اقدام به تمدید پروانه وکالت نموده‌اند

باستحضار میرساند که علیرغم ارسال اطلاعات مربوط به تمدید پروانه همکاران به درگاه خدمات الکترونیک قضایی قوه قضائیه (عدل ایران) در مواردی گزارش شده است که تمدید برخی از همکاران در دفاتر محاکم و دادسرا ها منظور نشده است.
۲ آذر ۱۳۹۵
دفتر وکالت من, اجاره دفتر وکالت, اجاره, اجاره دفتر, دفتر وکالت, وکیل, دفتر وکیل, دفتر, اجاره دفتر وکیل, موسسه حقوقی, دفتر حقوقی, من, وکیل من, وکالت من, رئیس قوه قضاییه, همکاری با رسانه های معاند، معاونت در جرم و قابل پیگرد است, دستگاه قضایی, پروانه, پروانه وکالت, تمدید, تمدید پروانه, تمدید پروانه وکالت, تمدید اینترنتی پروانه, تمدید اینترنتی, تمدید اینترنتی پروانه وکالت,رای وحدت رویه رویه,تصویبنامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه میانجی گری در امور کیفری, تصویبنامه هیات وزیران, تصویبنامه, هیات وزیران, وزیران, هیات, آیین نامه میانجی گری در امور کیفری, آیین نامه, آیین نامه میانجی گری, میانجی گری در امور کیفری, امور کیفری, میانجی گری, کیفری, مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس, مجازات نقدی, مجازات نقدی بدل از حبس, بدل از حبس, مبلغ بدل از حبس, مبلغ مجازات نقدی, حبس, رد کلیات لایحه جامع وکالت در کمیسیون قضایی, لایحه جامع وکالت, رد کلیات لایحه جامع وکالت, کمیسیون قضایی, لایحه جامع وکالت در کمیسیون قضایی, رد کلیات لایحه جامع وکالت در کمیسیون قضایی, کمک هزینه مسکن کارگری, کمک هزینه مسکن, کارگری, کمک هزینه مسکن کارگران, هزینه مسکن کارگران, مسکن کارگران, کارگران, جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه, نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه, قوه قضائیه, اداره کل حقوقی قوه قضائیه, جدیدترین نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه, جدیدترین نظریه‌های مشورتی

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شد. متن سئوال و جواب اداره کل حقوقی به شرح زیر است:
۲ آذر ۱۳۹۵
دفتر وکالت من, اجاره دفتر وکالت, اجاره, اجاره دفتر, دفتر وکالت, وکیل, دفتر وکیل, دفتر, اجاره دفتر وکیل, موسسه حقوقی, دفتر حقوقی, من, وکیل من, وکالت من, رئیس قوه قضاییه, همکاری با رسانه های معاند، معاونت در جرم و قابل پیگرد است, دستگاه قضایی, پروانه, پروانه وکالت, تمدید, تمدید پروانه, تمدید پروانه وکالت, تمدید اینترنتی پروانه, تمدید اینترنتی, تمدید اینترنتی پروانه وکالت,رای وحدت رویه رویه,تصویبنامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه میانجی گری در امور کیفری, تصویبنامه هیات وزیران, تصویبنامه, هیات وزیران, وزیران, هیات, آیین نامه میانجی گری در امور کیفری, آیین نامه, آیین نامه میانجی گری, میانجی گری در امور کیفری, امور کیفری, میانجی گری, کیفری, مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس, مجازات نقدی, مجازات نقدی بدل از حبس, بدل از حبس, مبلغ بدل از حبس, مبلغ مجازات نقدی, حبس, رد کلیات لایحه جامع وکالت در کمیسیون قضایی, لایحه جامع وکالت, رد کلیات لایحه جامع وکالت, کمیسیون قضایی, لایحه جامع وکالت در کمیسیون قضایی, رد کلیات لایحه جامع وکالت در کمیسیون قضایی, کمک هزینه مسکن کارگری, کمک هزینه مسکن, کارگری, کمک هزینه مسکن کارگران, هزینه مسکن کارگران, مسکن کارگران, کارگران,

افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار

در جلسه مورخ بیست و ششم آبان ماه یک هزار و سیصد و نودوپنج شمسی هیئت‌ وزیران، مصوب گردید کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای مهرماه سال جاری به مبلغ چهارصد هزار (۴۰۰٬۰۰۰) ریال افزایش یابد.