۱۹ آبان ۱۳۹۵
دفتر وکالت من, اجاره دفتر وکالت, اجاره, اجاره دفتر, دفتر وکالت, وکیل, دفتر وکیل, دفتر, اجاره دفتر وکیل, موسسه حقوقی, دفتر حقوقی, من, وکیل من, وکالت من, رئیس قوه قضاییه, همکاری با رسانه های معاند، معاونت در جرم و قابل پیگرد است, دستگاه قضایی, پروانه, پروانه وکالت, تمدید, تمدید پروانه, تمدید پروانه وکالت, تمدید اینترنتی پروانه, تمدید اینترنتی, تمدید اینترنتی پروانه وکالت,رای وحدت رویه رویه,تصویبنامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه میانجی گری در امور کیفری, تصویبنامه هیات وزیران, تصویبنامه, هیات وزیران, وزیران, هیات, آیین نامه میانجی گری در امور کیفری, آیین نامه, آیین نامه میانجی گری, میانجی گری در امور کیفری, امور کیفری, میانجی گری, کیفری,

ابلاغ تصویبنامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه میانجی گری در امور کیفری در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۸ تصویب و با شماره ٩٥٧٤٩ مورخ ۱۳۹۵/۸/۵ از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ گردید.
۱۸ آبان ۱۳۹۵
دفتر وکالت من, اجاره دفتر وکالت, اجاره, اجاره دفتر, دفتر وکالت, وکیل, دفتر وکیل, دفتر, اجاره دفتر وکیل, موسسه حقوقی, دفتر حقوقی, من, وکیل من, وکالت من, رئیس قوه قضاییه, همکاری با رسانه های معاند، معاونت در جرم و قابل پیگرد است, دستگاه قضایی, پروانه, پروانه وکالت, تمدید, تمدید پروانه, تمدید پروانه وکالت, تمدید اینترنتی پروانه, تمدید اینترنتی, تمدید اینترنتی پروانه وکالت,رای وحدت رویه شماره 751 با موضوع نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره, رای وحدت رویه شماره 751, رای وحدت, رای, وحدت رویه,رای وحدت رویه, رای وحدت رویه شماره 753

رای وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: عزل و تعیین قیّم جدید و تعیین قیّم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است.
۱۸ آبان ۱۳۹۵
دفتر وکالت من, اجاره دفتر وکالت, اجاره, اجاره دفتر, دفتر وکالت, وکیل, دفتر وکیل, دفتر, اجاره دفتر وکیل, موسسه حقوقی, دفتر حقوقی, من, وکیل من, وکالت من, رئیس قوه قضاییه, همکاری با رسانه های معاند، معاونت در جرم و قابل پیگرد است, دستگاه قضایی, پروانه, پروانه وکالت, تمدید, تمدید پروانه, تمدید پروانه وکالت, تمدید اینترنتی پروانه, تمدید اینترنتی, تمدید اینترنتی پروانه وکالت,رای وحدت رویه شماره 751 با موضوع نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره, رای وحدت رویه شماره 751, رای وحدت, رای, وحدت رویه,رای وحدت رویه, رای وحدت رویه شماره 752

رای وحدت رویه شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: مرجع صالح برای حل‌اختلاف دادگاههای واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدیدنظر همان استان است.
۱۸ آبان ۱۳۹۵
دفتر وکالت من, اجاره دفتر وکالت, اجاره, اجاره دفتر, دفتر وکالت, وکیل, دفتر وکیل, دفتر, اجاره دفتر وکیل, موسسه حقوقی, دفتر حقوقی, من, وکیل من, وکالت من, رئیس قوه قضاییه, همکاری با رسانه های معاند، معاونت در جرم و قابل پیگرد است, دستگاه قضایی, پروانه, پروانه وکالت, تمدید, تمدید پروانه, تمدید پروانه وکالت, تمدید اینترنتی پروانه, تمدید اینترنتی, تمدید اینترنتی پروانه وکالت,رای وحدت رویه شماره 751 با موضوع نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره, رای وحدت رویه شماره 751, رای وحدت, رای, وحدت رویه,رای وحدت رویه,

رای وحدت رویه شماره ۷۵۱ با موضوع نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به استثناء تبصره ماده ۳ و ماده ۸ و بند ب ماده ۹ قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره در حکم قاچاق نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی جزایی است.
۱۶ آبان ۱۳۹۵
دفتر وکالت من, اجاره دفتر وکالت, اجاره, اجاره دفتر, دفتر وکالت, وکیل, دفتر وکیل, دفتر, اجاره دفتر وکیل, موسسه حقوقی, دفتر حقوقی, من, وکیل من, وکالت من, رئیس قوه قضاییه, همکاری با رسانه های معاند، معاونت در جرم و قابل پیگرد است, دستگاه قضایی, پروانه, پروانه وکالت, تمدید, تمدید پروانه, تمدید پروانه وکالت, تمدید اینترنتی پروانه, تمدید اینترنتی, تمدید اینترنتی پروانه وکالت

تسهیلات پیش بینی شده برای تمدید اینترنتی (غیر حضوری) پروانه

با توجه به تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای تمدید اینترنتی (غیرحضوری) پروانه وکالت در سال ۹۵ ازجمله عدم نیاز به مراجعه به صندوق حمایت جهت اخذ مفاصا حساب و اخذ گواهی واحدهای دادسرای انتظامی...