۳ آبان ۱۳۹۵
دفتر وکالت من, اجاره دفتر وکالت, اجاره, اجاره دفتر, دفتر وکالت, وکیل, دفتر وکیل, دفتر, اجاره دفتر وکیل, موسسه حقوقی, دفتر حقوقی, من, وکیل من, وکالت من, رئیس قوه قضاییه, همکاری با رسانه های معاند، معاونت در جرم و قابل پیگرد است, دستگاه قضایی, رئیس کل دادگستری استان فارس, نظارت, صیانت

امروز دستگاه قضایی بیش از هر زمان نیازمند نظارت و صیانت است.

رئیس کل دادگستری استان فارس در نشست هم اندیشی نمایندگان دادسرای انتظامی قضات جنوب کشور گفت: امروز دستگاه قضایی بیش از هر مقطع زمانی دیگری نیازمند […]
۳ آبان ۱۳۹۵
دفتر وکالت من, اجاره دفتر وکالت, اجاره, اجاره دفتر, دفتر وکالت, وکیل, دفتر وکیل, دفتر, اجاره دفتر وکیل, موسسه حقوقی, دفتر حقوقی, من, وکیل من, وکالت من, رئیس قوه قضاییه, همکاری با رسانه های معاند، معاونت در جرم و قابل پیگرد است, دستگاه قضایی

همکاری با رسانه های معاند، معاونت در جرم و قابل پیگرد است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به هجمه های اخیر علیه دستگاه قضایی، میزان و شدت این هجمه ها را معیاری خوب برای سنجش صحت عملکرد قوه […]